Multidisciplinary Primary Health Care Research Congress

27-28 August 2020 | Turku, Finland

Programme

Theme: Multidisciplinary primary health care, together we are more!

Thursday, 27 August 2020

08.30-09.00 Ilmoittautuminen ja kahvi / Registration and coffee
09.00-09.15 Tervetuloa! / Welcome!     Auditorium
Chief of Research, Professor Päivi Rautava, VSSHP
09.15-09.45 Avainluento / Keynote lecture     Auditorium
Miten avaan tutkimustani ‘suurta yleisöä’ kiinnostavasti
Tiedetoimittaja Tuula Vainikainen
09.45-11.15 RINNAKKAISSESSIOT / PARALLEL SESSIONS

Suulliset esitykset / Oral presentations     Auditorium
Chair: Elina Bergman

Lääkärien ammatilliseen jatkokoulutukseen liittyvät suoritteet ja suorat kustannukset terveyskeskukselle
Ilkka Aahos, Vantaan terveys- ja sosiaalipalvelut/Keusote
Mitä arvioidaan, kun arvioidaan kielitaitoa?
Taina Pitkänen, Tampereen yliopisto
Opettajien hyvinvointiprofiilit: erot työhön sitoutumisessa ja työuupumuksessa
Anni Holmström, University of Turku
Vanhempien tupakoinnin lopettaminen raskauden suunnitteluvaiheessa
Mikael Ekblad, University of Turku
Ylipainon ja lihavuuden elintapahoito verkossa vai kasvotusten? SydänPORTAAT-tutkimus
Susa Majaluoma, Porin Perusturva & Turun yliopisto

 

Työpaja / Workshop     Meeting room Niinistö

Miten jalostan pulman projektiksi?
Pj: Johtamiskoulutuksen vastuuhenkilö, el Heli Halava, Turun yliopisto Medimerc

Huom. Etukäteen ilmoittautuneille, työpaja sisältää ennakkotehtävän.

11.15-12.15  Lounas / Lunch
12.15-12.45 Avainluento / Keynote lecture     Auditorium
Suun terveys, elämänlaatu ja terveydenhuollon palveluiden käyttö
Professori Satu Lahti, Turun yliopisto
12.45-14.15 RINNAKKAISSESSIOT / PARALLEL SESSIONS

Suulliset esitykset / Oral presentations     Auditorium
Chair: Pieta Sundqvist

The impact of lifestyle counselling on weight management and quality of life among working-age females
Jenni Virtanen, University of Turku
Parantaako osallistava hoitosuunnitelma hoidon tulosta ja elämänlaatua?
Nina Tusa, UEF & PSSHP
Predictors of quality of life and work ability among Finnish municipal employees
Elina Bergman, University of Turku
Koululääkärin interventioiden yhteys lääkärintarkastuksen hyötyyn
Kirsi Nikander, City of Helsinki & University of Helsinki

 

Minisymposiumi / Minisymposium     Meeting room Niinistö

Monitieteisyys ikääntymistutkimuksessa
Pj: Professori Maria Nuotio, Turun yliopisto

 • 12.45-13.05  Minisymposiumin avaus:
  Ortogeriatrinen yhteistyö ja iäkkäiden lonkkamurtumapotilaiden seurantatutkimus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä: tutkimuksen esittely
  Maria Nuotio, geriatrian professori, Turun yliopisto
 • 13.05-13.25 Uudet muistisairausdiagnoosit lonkkamurtuman jälkeisessä seurannassa ja uusien muistisairausdiagnoosien yhteys kuntoutumistuloksiin geriatrisessa poliklinikka-arviossa
  Roope Jaatinen, geriatriaan erikoistuva lääkäri, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, kliininen tohtoriohjelma
 • 13.25-13.45 Murtumatyyppien yhteys fyysisen toimintakykyyn lonkkamurtuman jälkeen: alustavia tutkimustuloksia
  Minna Kujala, geriatrian erikoislääkäri, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, kliininen tohtoriohjelma
 • 13.45-14.05 Lonkkamurtumapotilaan siirtovaihe yliopistosairaalasta terveyskeskussairaalaan: alustavan tutkimussuunnitelman esittely
  Maria Nuotio, geriatrian professori, Turun yliopisto
 • 14.05-14.15 Minisymposiumin yhteenveto ja päätös
  Maria Nuotio, geriatrian professori, Turun yliopisto
14.15-14.45 Kahvi / Coffee
14.45-15.15 Avainluento / Keynote lecture     Auditorium
Mitä väitöstutkimuksen jälkeen?
Kliininen opettaja Mikael Ekblad, Turun yliopisto
15.15-17.00 RINNAKKAISSESSIOT / PARALLEL SESSIONS

Suulliset esitykset / Oral presentations     Auditorium
Chair: Ansa Rantanen

How does triage by an electronic symptom checker match with triage by a nurse in primary care?
Tuomas Koskela, Tampere University
Gender differences in stable coronary artery disease
Pieta Sundqvist, University of Turku
The end-of-life care protocol for paramedics In North Karelia
Leena Surakka, University of Eastern Finland
Other-related needs experienced by secondary customers – altruism or something else?
Henna Leino, Turku School of Economics, University of Turku

 

Minisymposiumi / Minisymposium     Meeting room Niinistö

Monitieteinen tutkimus – fokuksessa lasten ja perheiden hyvinvointi
Pj: Tutkimuspäällikkö Miia Tuominen, Turun yliopisto

 • 15.15-15.30 Johdatus minisymposiumin teemaan
  Miia Tuominen, tutkimuspäällikkö, Turun yliopisto
 • 15.30-16.00 Pikkulapsiperheissä koettu stressi, varhainen vanhemmuus ja lapsen kehitys
  Riikka Korja, apulaisprofessori, Turun yliopisto
 • 16.00-16.30 Nuorten yksinäisyys, somaattinen oireilu ja lääkkeiden käyttö
  Niina Junttila, opetusneuvos, professori, Opetushallitus ja Turun yliopisto
 • 16.30-16.45 Keskustelua ja yhteenveto
19.00- Kongressi-illallinen Panimoravintola Koulussa /
Congress Dinner at Panimoravintola Koulu
ILLALLINEN TÄYNNÄ
CONGRESS DINNER FULLY BOOKED

 

Friday, 28 August 2020

08.30-09.00 Keynote lecture     Auditorium
Research in primary care setting in Estonia
Professor Ruth Kalda, Family Medicine, University of Tartu
09.00-09.30 Keynote lecture     Auditorium
Lifestyle, work and retirement as predictors of healthy aging
Professor Sari Stenholm, Public Health, University of Turku
09.30-11.15 PARALLEL SESSIONS

Oral presentations     Auditorium
Chair: Mikael Ekblad

Risk factors and warning signs for suicide: a qualitative study
Kadri Suija, University of Tartu, Estonia 
Arst 2020 –tutkimus täydentää tutkimussarjaa virolaisista lääkäreistä
Alar Sepp, Pealinna Perearstid OÜ, Tallinn, Estonia 
Use of family planning services by non-native speaking women – a complete regional cohort study in Finland
Tuire Saloranta, Health Center, Vantaa & University of Helsinki
Frailty, walking ability and self-rated health in predicting institutionalization: an 18-year follow-up study among Finnish community-dwelling older people
Anna Viljanen, Municipality of Lieto & University of Turku
The feasibility and outcome of a community-based primary prevention program for cardiovascular disease in the 21st century
Susanna Kuneinen, Turku University & Turku University Hospital

 

Minisymposium     Meeting room Niinistö

MUS-patients, continuity of care / research perspective
Chair: Professor Sakari Suominen, University of Turku

 • 9.30-9.40 Opening and introduction
  Professor Sakari Suominen, University of Turku
 • 9.40-10.10 The Outpatient Clinic for Functional Disorders
  Helena Liira, Head Physician, MD, PhD
 • 10.10-10.40 MUS-patients in occupational health care
  Juha Liira, Professor, University of Turku
 • 10.40-11.10 Fibromyalgia as an example of MUS-patients – a research perspective
  Aleksi Varinen, Clinical Lecturer, University of Tampere
 • 11.10-11.15 Summary and closing words

 

11.15-12.00 Lunch
12.00- Dissertation defence (will be held in Finnish)     Auditorium

MD Ansa Rantanen defends her dissertation in General Practice entitled “Depressive symptoms in a cardiovascular risk population
Opponent: Professor Markku Timonen, University of Oulu
Custos: Professor Päivi Korhonen, University of Turku
Closing words after the dissertation     Auditorium
Professor Päivi Korhonen, General Practice, University of Turku


Please note that the programme is subject to changes.