Multidisciplinary Primary Health Care Research Congress

27-28 August 2020 | Turku, Finland

Workshops

Workshops will be held on congress days in parallel sessions via Zoom, please see the congress programme here. Remote participants will receive a link and instructions to join the Zoom closer to the congress. Onsite workshop participants will follow the workshop at the congress venue in the meeting room Niinistö (shared camera and microphone).

Workshops are available for onsite and remote participants, pre-registration for the workshops is required by 17 August 2020. Please book your place for the workshops when you register for the congress or contact: info@aboaservices.fi.

Please note that there is a limited number of places for workshops for onsite participants due to the coronavirus and the official safety regulations. Seats will be allocated on a first-come first-served basis.

Miten jalostan pulman projektiksi?
Pj: LT, el Heli Halava, Turun yliopisto, Medimerc-johtamiskoulutuksen vastuuhenkilö

Erikoislääkärikoulutukseen kuuluu kymmenen opintopisteen laajuiset johtamisopinnot. Turun yliopistossa erikoistuva yhtenä johtamisopintojensa osana suunnittelee, toteuttaa ja raportoi työyhteisöään hyödyntävän projektityön.

Tule yhdessä ideoimaan aihetta omalle projektillesi tai pohtimaan jo valitun aiheen rajaustarvetta, teoriaperustaa tai käsittelytapaa. Työpaja antaa myös erikoislääkäreille valmiuksia tarttua esimerkiksi tiedonkulkuun, perehdytykseen, ajankäyttöön tai prosesseihin ja hoitopolkuihin liittyviin pulmiin työyhteisössään ja ohjata erikoistuvien lääkäreiden projekteja.

This workshop provides support and advice for beginners developing, implementing and reporting projects in primary health care setting. Workshop will be held in Finnish.

Monitieteisyys ikääntymistutkimuksessa
Pj: Professori Maria Nuotio, Geriatria, Turun yliopisto

Lonkkamurtumapotilaiden onnistunut hoito edellyttää palvelujärjestelmältä eri alojen välistä yhteistyötä. Tässä minisymposiumissa pohditaan, miten monialaisella lonkkamurtumatutkimuksella voidaan kehittää ja parantaa iäkkäiden lonkkamurtumapotilaiden hoitoa. Katso minisymposiumin tarkempi ohjelma tästä.

This symposium focuses on multidisciplinary research collaboration in improving the care and rehabilitation of older hip fracture patients. Symposium will be held in Finnish.

Monitieteinen tutkimus – fokuksessa lasten ja perheiden hyvinvointi
FT, projektipäällikkö Miia Tuominen, Sote-akatemia, Turun Yliopisto

Monitieteellisessä minisymposiumissa käsitellään lasten ja perheiden hyvinvointiin keskeisesti vaikuttavia psykososiaalisia tekijöitä. Pikkulapsiperheissä stressi ja psyykkinen kuormittuneisuus ovat yleisiä. Niiden tiedetään muodostavan riskin lapsen myöhemmän iän terveysongelmille. Lisäksi lasten ja nuorten yksinäisyyden sekä kuulumattomuuden kokemukset ovat lisääntyneet ja koulujen keinot niiden vähentämiseksi vasta kehitteillä. Symposiumissa syvennytään myös siihen, miten näihin tilanteisiin voitaisiin perusterveydenhuollossa moniammatillisesti puuttua. Katso minisymposiumin tarkempi ohjelma tästä.

This multidisciplinary symposium focuses on psychosocial factors affecting the welfare of children and families. Symposium will be held in Finnish.

MUS-patients, continuity of care / research perspective
Chair: Sakari Suominen, MD, PhD, Professor of Health Care and Behavioral Medicine, University of Turku

The symposium about MUS i.e. ’Medically unexplained symptoms’ focuses on patients whose symptoms even after thorough medical examinations are left without a clear diagnosis. The symposium’s three invited experts deal with the population prevalence of patients with these kinds of symptoms, how these patients should be clinically treated and give an example of an already published study. By now medically unexplained symptoms have not gained sufficient scientific interest. Patients suffering from these kinds of symptoms might induce a great need of service both within the health care and social welfare sectors. See programme here.

Symposium MUS eli ’Medically unexplained symptoms’ keskittyy potilaisiin joiden oireille ei perusteellistenkaan lääketieteellisten tutkimusten jälkeen löydy yksiselitteistä diagnoosia. Symposiumissa esiintyvän kolmen asiantuntijan esitelmissä käsitellään kyseisten potilaiden esiintyvyyttä väestössä, kliinistä tutkimista, sekä annetaan esimerkki jo toteutuneesta tämän alueen tutkimuksesta. Lääketieteellisesti epäselvistä oireista kärsiviin potilaisiin ei toistaiseksi ole kohdistunut riittävästi tieteellistä mielenkiintoa. Kyseiset potilaat voivat aiheuttaa suurta sekä terveydenhuollon että sosiaalitoimen palvelujen tarvetta.

This symposium will be held in English.